Matkvarnarna - vad händer?

Fr.o.m. 1 januari 2024 kommer matkvarnar som är direktkopplade till avloppsvattnet att förbjudas. Då våra matkvarnar är direktkopplade till avloppsvattnet ställs vi inför 2 alt. optisk sophantering eller installera fellavskiljande tank. Vår fastighet omfattas av en tillfällig dispens fram till den 1 juli 2024, då vårt restavfall slängs via stationär sopsug, utan separat nedkast för matavfall.

Optisk sophantering – matkvarnarna kommer nedmonteras
En optisk sophanteringsannordning byggs nu i Högdalen, klar 2024, som kommer sortera ut kompostpåsar från vanliga påsar. Stockholm Stad kommer förse boende med kompostpåse och påsen slängs i sopsugsrör för restavfall.

Installera fettavskiljande tank – matkvarnarna kan fortsättas användas
Installera fettavskiljande tank i källaren som separerar matavfall från vattnet. Tanken kommer behövas tömmas minst 1 gång/månad av en tankbil som behöver tillgång till tanken utifrån.

Dispens
Vår fastighet omfattas av en tillfällig dispens fram till den 1 juli 2024, då vårt restavfall slängs via stationär sopsug, utan separat nedkast för matavfall. Enskild medlem kan ej ansöka om ytterligare dispens.

Vad händer nu?
Just nu arbetar vi i styrelsen aktivt på att få fram den lösning som är bäst för vår förening. Men vi ser det omöjligt att installera en tank nere i källaren. Om dispens krävs för annan lösning ansöker vi gemensamt som bostadsrättsförening.

Min matavfallskvarn har gått sönder
Om din matavfallskvarn gått sönder, och ej längre täcks av garantin, rekommenderas du ej att köpa en ny.