Mäklarinformation

Nedan har vi samlat information till dig som är mäklare. 

SIDAN UPPDATERAD 2023-10-01

Ordförande: Helen Lundberg, brf.farnebofjarden@gmail.com
Ekonomisk förvaltare: Delagott Förvaltning AB
Adress: Bobergsgatan 4-6 och Fagningsgatan 5-11, 115 44 Stockholm

Var skickas in- och utträdesansökningarna?
Delagott Förvaltning AB
Hantverkargatan 5C
112 21 Stockholm

Är det en äkta eller oäkta förening?
Äkta

Äger ni marken eller är det tomträtt?
Tomträtt

Om tomträtt, vilket år ska tomträttsavgälden omförhandlas?
Avtalet gäller till 2032-12-31

Vilket år byggdes huset?
Inflyttning var november 2014 – januari 2015.

Vilket år köpte föreningen huset/fastigheten?
2014

Finns det några speciella önskemål innan godkännande av ny medlem?
För ekonomiska förvaltare tar alltid en kreditupplysning på nya medlemmarna. 

Delat ägande, hur stor andel måste den boende äga?
Vi har inget krav på andelsfördelningar.

Accepteras juridisk person som medlem?
Ja, men enligt stadgarna har styrelsen rätt att vägra juridisk person ett medlemskap, även om samtliga villkor är uppfyllda.

Finns det några åtagande för medlemmarna?
Att följa stadgarna och trivselreglerna.

Från vilket år är de senaste stadgarna?
Stadgarna är från 2018.

Hur många lägenheter finns i föreningen, bostadsrätter resp. hyresrätter?
56 bostadsrätter.

Vad ingår i månadsavgiften?
Bostadsrättstillägg för hemförsäkringen
Bredband 100 mbit
IP-telefoni
TV Basutbud
Värme

Hushållsel och vatten betalar resp. medlem för själv utefter förbrukning

Betalas avgiften månadsvis eller kvartalsvis?
Månadsvis

Har avgiften förändrats de senaste åren?
Ja, en höjning om 10% from 2023-01-01.
Ytterligare en höjning om 10% kommer gälla from 2024-01-01.

Finns det några planerade/beslutade avgiftsförändringar?
Ja, korrigering 2024-01-01.

Hur många lokaler finns i föreningen, bostadsrätter resp. hyresrätter?
1 hyreslokal.

Vilken verksamhet bedrivs i lokalerna?
Mäklare

Är samtliga uthyrda? Om nej, blir det intäktsbortfall/påverkar det föreningens ekonomi?
Ja.

Är ni ansluten till TV/Internet och i så fall via vilka bolag? 
Comhem/Tele2.

Finns garageplatser i föreningen?
1 garage med 32 garageplatser. 
Hyreskontraktet är separat från bostadsrätten och kan inte överlåtas med bostaden. 
Om garageplats önskas kan du när du är registrerad medlem ställa dig i kö. 

Finns det laddplatser i garaget?
12 laddplatser.

Råder boendeparkering i området eller fri parkering på gatan?
Fri parkering på gata. Bobergsgatan Taxa 2, Fagningsgatan Taxa 3.

Vilken typ av uppvärmning finns i fastigheten?
Fjärrvärme

Accepteras vanlig fläkt eller enbart kolfilterfläkt?
Ingen fläkt godkänns i lägenheterna, enbart spjäll. 

Finns det några kakelugnar eller öppna spisar i fastigheten?
Nej.

Finns det en aktuell underhållsplan?
Ny fastighet, ingen underhållsplan upprättad än.

Finns det några planerade renoveringar framöver? Om JA, kan det komma att påverka avgifterna?
Inga planerade renoveringar.

Är det källar- eller vindsförråd?
Källarförråd.

Finns det några gemensamhetslokaler (Samlingslokal, övernattningslägenhet)?
Nej.

Finns det cykelförråd och barnvagnsrum?
Cykelförråd finns i trapphusen, invid vårt Miljörum samt i källaren, ingen kostnad för att använda dessa. 
Barnvagsrum finns i trapphusen, ingen kostnad för att använda dessa. 

Finns gemensam tvättstuga?
Nej.

Finns det innergård eller förgård?
Innergård delas med grannförening.

Finns det extra förråd att hyra? 
Nej.

Har föreningen gemensam el? 
Nej, individuell avläsning. 

Finns det något övrigt som vi behöver veta om föreningens ekonomi?
Positivt kassaflöde används till amorteringar.

Tas en överlåtelseavgift och pantsättningsavgift ut? Vem betalar överlåtelseavgiften, köpare eller säljare?
Ja, säljaren.

Kan vi få senaste årsredovisningen och stadgar?
De finns att ladda ner här på webbsidan.
Årsredovisningar