Valberedningen

Har du idéer om föreningens framtid och vill vara med och påverka?

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till personval för styrelsens sammansättning. Inför årsmötet går valberedningen ut med information om hur man kandiderar till styrelsen.
Här kan du läsa mer om valberedningens uppdrag

Valberedningens sammansättning
Eva Corp
Maria Gräns
Petter Klusell

Kontaktuppgifter till valberedningen
Om du är intresserad av att kandidera till styrelsen eller har några synpunkter kontakta valberedningen på: valberedningfarnebofjarden@gmail.com