Reduce, Reuse & Recycle

I dagarna skickade projektet Reduce, Reuse & Recycle ut ett brev till alla boende i Norra Djurgårdsstaden. Informationen rör deras app vilket gör det lättare för varje boende att felanmäla om en sopsug är full via en QR-kod.

Projektet passar även på att informera att dispensen som finns för oss i Norra Djurgårdsstaden gällande användning av matkvarnarna är förlängd till tidigast hösten 2024.